Monday, March 20, 2017

Shamveel - Loabi E Aimina


Shamveel - Loabi E Aimina - Maldivian Idol Season 2 | Theatre Round

saadha fanaraige handhu fadha loabi e aiminaa
nooru fadha lo magey aiminaa

eki irah ekithanaa ........
eki irah ekithanaa hulhi boluga badhaluveyey

nikumelaairu hingan bovefaa undhagoovey
baskiyan edhi thibi gina bayakumedhuga zuvaabudhey

baskiyan edhi thibi gina bayakumedhuga zuvaabudhey
nooru fadha lo magey aiminaa

saadha fanaraige handhu fadha loabi e aiminaa
nooru fadha lo magey aiminaa

Tuesday, March 14, 2017

Nana vee seedhaa loabi - MaldivianIdol Elimination Night TOP11


Nana vee seedhaa loabi ( Bob / Bodube / Jai ) - MaldivianIdol Elimination Night TOP11


jaanaa hithuge ekuverikan jaanaa hithuge ekuverikan
aalaa vee saabfu roohu loabeegaa lootuvaalee

naanaa vee seedhaa loabi keetho vee lootuvaalee
naanaa vee seedhaa loabi keetho vee lootuvaalee

dhiri kekigen ishgu dheybaaru niynufurey haave ekinaar
dhiri kekigen ishgu dheybaaru dhiri nuhurey haave ekiraag

giriteekoh loabi fuh beyru giriteekoh loabi fuh beyru
dhirihuttaa hithuge nooru dhillaaleetho nivaalee

naanaa vee seedhaa loabi keetho vee lootuvaalee

aharen meyaa dhimaavee ahuren mulhin fanaavee
aharen meyaa dhimaavee ahuren mulhin fanaavee

bahaakoh loabi avee bahaakoh loabi avee
zaharun vaa ishgu theeru vihalaafaa tho haraalee

naanaa vee seedhaa loabi keetho vee lootuvaalee
naanaa vee seedhaa loabi keetho vee lootuvaaleeMonday, March 13, 2017

Dhivehi Kanbalunnge Shuoor - Faiymini Boduberu Group


Dhivehi Kanbalunnge Shuoor - Faiymini Boduberu Group

gaumu miloabi magey dhiri dhemidhaasheh edhey

foari dhemaa hiyvaru dhee kuriaruvaa gaumu vidhaa

gennan tharaggee gulhaigen ai athaaa

basbunumaa kankan ninnman baaru libey bayaka kanbalun

adhu vefaa vee mithaangaa zamaaney miee

libimi hurihaa naseebeh dhanee fahi vamun

gaumu miloabi magey dhiri dhemidhaasheh edhey


Saturday, March 11, 2017

Mooney thiee hiy edhey - Nabeel


Mooney thiee hiy edhey- Nabeel| Maldivian Idol S2 Gala Round Performance 2.


mooney thiee hiy edhey kiyaadheynee dhen keekey baa
mooney thiee hiy edhey kiyaadheynee dhen keekey baa

meehun nuvaa thaakah hingaa beyzaaru vun gaathey mithaa

mooney thiee hiy edhey kiyaadheynee dhen keekey baa

balaalaashe bune ai leveythee ladhun hunnahen heevanee ey
sirreh bunanhey mashah haadha reechchey
rakivee heyyey loa thiyamaraalee

nidheegaa ves nudheken thivaru kiyaadheynee dhen keekey baa

mooney thiee hiy edhey kiyaadheynee dhen keekey baa
mooney thiee hiy edhey kiyaadheynee dhen keekey baa

Neygi Yaaru Vakivee - Thasneem (BOB)


Neygi Yaaru Vakivee - Thasneem | Maldivian Idol S2 Gala Round Performance 2 .

neygi yaaru vakivee ..neygi yaaru vakivee

vaudhaa huvaa ekoffaa loabin ehaa ulhefaa
mulhi hiy dhineemaa loabi loabin neygi yaaru vakivee

vaudhaa huvaa ekoffaa loabin ehaa ulhefaa
mulhi hiy dhineemaa loabi loabin neygi yaaru vakivee

hoadhan kalaa edhemey dheyshey ufaakoh bunamey
vaavaru mi neygeyhey huredheyshe bunamey

hiyaalugaa kei nuvee roi dhelo faaruvee
veenuvee neygi yaaru vakivee .. neygi yaaru vakivee

vaudhaa huvaa ekoffaa loabin ehaa ulhefaa
mulhi hiy dhineemaa loabi loabin neygi yaaru vakivee

Jaadhoogaa jeheyney - Shaza


Jaadhoogaa jeheyney - Shaza | Maldivian Idol S2 Gala Round Performance 2.

 neygi vee ey.. hiy dhivaanaa
soorafenifaaa huree miathuga hifaatho kalaa

jaadhoogaa jeheyney fenifaa thibaa
thiyaee misaaley hama reethi kalaa

neygi vee ey hiy dhivaanaa
soora fenifaa hureee
mi athuga hifaatho kalaaa

loabin migothugaa thi jismah beleyney
fenifaa thi mithuraa mi vaagoi ingeyhey

bunamey gandhee moyavedhaaney
loabivaaey ekee dhivaanaa vejje aadhey kalaa

jaadhoogaa jeheyne fenifaa thibaa
thiyaee misaaley hama reethi kalaa

Ey Mirey - Farash


Ey Mirey - Farash| Maldivian Idol S2 Gala Round Performance 2

ey mirey udhaas thakun
nunidheyney vakiveema kalaa
mulhi mendhan thiya handhumain
nimenee nimenee fahe keevvehey

ey mirey udhaas thakun
nunidheyney vakiveema kalaa
mulhi mendhan thiya handhumain
nimenee nimenee fahe keevvehey

thagudheeru ingey namaee
edhuvas alun hoadhaanan
vindhaai ekee thiyanan
ivumun handhaa aavaathee

thiyashaahee fari dheathun
firumaa nulanee fahe keevvehey

ey mirey udhaas thakun
nunidheyney vakiveema kalaa
mulhi mendhan thiya handhumain
nimenee nimenee fahe keevvehey


kaainaathey - Hishankaainaathey - Hishan | Maldivian Idol S2 Gala Round Perfomance 2.

kaainaathey ekee antharees vee
thoonu handhuves ladhun gos nivaavee

kaainaathey ekee antharees vee
thoonu handhuves ladhun gos nivaavee

moonu babulhaali hoorey thibaaee
reethi shaahee dhenoorey vidhaalee

kaainaathey ekee antharees vee
thoonu handhuves ladhun gos nivaavee

thoonufili leykolaaley kalaathee
masthuvaahaa ufaadhey maley thee

kaainaathey ekee antharees vee
thoonu handhuves ladhun gos nivaavee

moonu babulhaali hoorey thibaaee
reethi shaahee dhenoorey vidhaalee

kaainaathey ekee antharees vee
thoonu handhuves ladhun gos nivaavee

Wednesday, March 8, 2017

Saadhaa Mizaaj - Thasneem


Saadhaa Mizaaj - Thasneem | Maldivian Idol S2 Gala Round.
--------------------------------------------------------------------------

Huvafen thakkun kalaa dhekilan haadha beynumey
kalhirava thi reethi moonuga eyrun firumaanamey

saadhaa mizaaju haadha ingey fikuraavamey
saadhaa mizaaju haadha ingey fikuraavamey

loabin kalaage athugaa yageeney hifaanamey
saadhaa mizaaju haadha ingey fikuraa vamey

dheyshey yageen kamaaeku dhen loabi beynumey
dheyshey yageen kamaaeku dhen loabi beynumey

maathakuge dhaanugaa thibegen vaudhu vaanamey
maathakuge dhaanugaa thibegen vaudhu vaanamey

saadhaa mizaaju haadha ingey fikuraa vamey

Thiya Kalhi Ravain - Nabeel


Thiya Kalhi Ravain - Nabeel | Maldivian Idol S2 Gala Round.
-------------------------------------------------------------------------


thiya kalhiravain zaham nuvi hithakee
ei dhuniyeyn varah badhunaseeb hithekey

thiya kalhiravain zaham nuvi hithakee
ei dhuniyeyn varah badhunaseeb hithekey

thiya asarugaa masthunuvi namai
eives dhen haadha naakamiyaabu alhekey

thiya kalhiravain zaham nuvi hithakee
ei dhuniyeyn varah badhunaseeb hithekey

theeraa hanjaru ves hureyey
feeraa kurafai ves ingeyey

heeraayaa hilyaa agugaaa
ey haadha thafaatheh hureyey

heeraayaa hilyaa agugaaa
ey haadha thafaatheh hureyey

aanaaaaaaaaaan aaaaaaaaan
-----------------

thiya kalhiravain zaham nuvi hithakee
ei dhuniyeyn varah badhunaseeb hithekey

thiya asarugaa masthunuvi namai
eives dhen haadha naakamiyaabu alhekey

Tuesday, March 7, 2017

Dhon Kanbulo Nidhaalaashey - Hishan


Dhon Kanbulo Nidhaalaashey - Hishan| Maldivian Idol S2 Gala Round.
--------------------------------------------------------------------------------------


dhonkanbulo nidhaalaashey
loabin kanbulo dhoonyaa
avahah boththaalaashey

loabin ungugaa ovegen
dhonkanbulo nidhaalaashey

Allah ge ismu fulhun
rakkaatherikan edhemun

Allah ei kalakee
hurihaa kamakah kulhadhun

hamdhaai sanaa kiyamun
dhonkanbulo nidhaalaashey

ooooh ooooooooooooooooooh

thiyaee mihayaai alikoh
unmeedhu ufedhdhi nishaan

thiyaee dhirihurmuge rooh
thiyaee dhiriulhumuge

jazubaathun hiy furemun
dhonkanbulo nidhaalaashey

loabin kanbulo hiythah furamun
dhonkanbulo nidhaalaashey

ooh ooooooooooooh oooooooooooh
dhonkanbulo nidhaalaashey

Ey Manjey - Irufaan


Ey Manjey - Irufaan | Maldivian Idol S2 Gala Round.
----------------------------------------------------------------

Loabi vaathee ruhey loabi vaavaru buney
kairiveemaa heeveyey javvugaa udhuhey hen
gelle ey dhen dhuniye in beehileemaa thibaa
ey magey rankolhaa loabivaa varu buney

buneyyyyyyyyyyyyy

ey manjey bunebalaa keevvehey dhen loabivee
loabiveekan angadheyn hekkekey thi dhakkanee
thigothugaa dhemihurey loabivaavaru buney

fennanee loabi nooreh hey noonee paree eh hey
thiey mage loabi nooreh hey thiey magey ei loaibakee
loabi vaathee ruhey loabi vaavaru buney ..Vocals by:

Ali Rameez (6) Amira (5) Ashfa (3) Baaree (3) Esa (1) Farhaad (2) Fazy (6) Furadhan (1) Gadir (2) Harubee (5) Hussain Ali (2) Ibrahim Rameez (1) Ilham (2) Inaya (4) Kuda Ibbe (5) Maain (2) Mahloof (2) Mandheera (1) Muaviath (3) Muhthaar (4) Mumthaz (3) Mustho (2) Raafiyath (1) Rizu (1) Sameeu (2) Shani (1) shaufa (1) Shifa (2) Shiuz (1) Sofa (2) Theyravaa (6) Thithi (1) Traphic-jam (2) Umar Zahir (2) Unoosha (7) Waddey (1) Zoona (2)

All Actors / Actresses

Afee (3) Azey (9) Azza (4) Euppe (19) Fary (4) Giyas (2) Hajja (2) Jaadhu (2) Jambu Hassan (1) Jhonny (1) Kashish (1) Kuda Waleedha (1) Looppe (5) maliku mohamed (1) Manik (3) Mariyam Nisha (2) Mua (1) Naakko (3) Nimal (2) Niuma (11) Public Awareness Songs (2) Ravi (7) Rishmy (10) Seazan (10) Seezan (3) Sheela (9) Shiraany (6) Shiuna (pre-paid) (1) Sithu (7) Siyaadha (7)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...