Tuesday, April 4, 2017

Ey Loabivaa Malaa - Hamoodh


Maldivian Idol S02 Top 9 I Ey Loabivaa Malaa I Hamoodh


Ey loabivaa malaa dhuniyein mi enme edhevey
thiyahen nuhadhdhavaashey loabivaaa

Ey loabivaa malaa dhuniyein mi enme edhevey
thiyahen nuhadhdhavaashey loabivaaa

yaaraage nala nala asar thah alhah netheetho
yaaraage nala nala asar thah alhah netheetho

fis vejjeyey magey hithaa mey halaaku vejjey
fis vejjeyey magey hithaa mey halaaku vejjey

thiyahen nuhadhdhavaashey loabivaaa

Ey loabivaa malaa dhuniyein mi enme edhevey
thiyahen nuhadhdhavaashey loabivaaa


Masthukuraa - Farash


Maldivian Idol S02 Top 9 I Masthukuraa I Farash

Masthukuraa dheyshe mithuru
ishaaraathey I love you

gasthukuree hoadhi asar
hiyaalaathey I love you

dhaathee veynee handhumathakun
roohaa jismaa beeve mihen

hithaamathakun dhathiveulhen
ooooooooooh i love you

Masthukuraa dheyshe mithuru
ishaaraathey I love you

gasthukuree hoadhi asar
hiyaalaathey I love you


Friday, March 31, 2017

Veynaa Udhaahaa - Hishan


Maldivian Idol S02 Top 10 | Veynaa Udhaahaa | Hishan

Veynaa udhaahaa vaamee hayaathey x2
Kihineh hayaathah mivany hithaaey x2

Foavey hithaamain keehhey kuraany

Veynaa udhaahaa vaamee hayaathey x2
Kihineh hayaathah mivany hithaaey..


Mihury fidhaavaashe kalaage haqqugaa
Bahdhalu kalaayaa vy enme fahu rey

Ha... Vakivy erey mithuraa keevvethoaey
Leykarunathah ohoreemey en'geyhey
Ey keevvehey yaaraa beywafaavy..

Veynaa udhaahaa vaamee hayaathey
Veynaa udhaahaa libeny aahey.

Neydhen Ufaadhen - Thasneem


Maldivian Idol S02 Top 10 | Neydhen Ufaadhen | Thasneem (Bob)


Neydhen ufaa adhu yaaru noon,
Fini shifaaeh yaaru noon,
Hiyy mi neydhey funn araameh,
Loabi noon loabi noon,
Meygaavy kurehifa nala thi moon,
Jaadhoovy nazareh loluge thoon,
Hiyy mi neydhey minvarevves,
Loabi noon loabi noon,
Beynun mihiyy loabin nikan haasil kuran yaaraa,
Beynun mihiyy loabin nikan haasil kuran yaaraa.
******************
Loamerey hin'dhugaa kairin feneyey,
Saafu moorithi mooneh zuvaan,
Gaime heevey nala han'dhehhen,
Neiy misaaleh farikan evaa,
Beehilaa hiyyvey sirru sirrun,
Thelhifolheythy hiyy keiynuvaa,
Faalhukoddhey funn thi dhelolun,
Loabivaakan thedhekey huvaa,
Neydhen kiyaakah nan thinoon,
Neydhen dhushun mooneh thinoon,
Neydheyey hiyy hin'dhukolhevves,
Loabi noon loabi noon,
Beynun mihiyy loabin nikan haasil kuran yaaraa,
Beynun mihiyy loabin nikan haasil kuran yaaraa.
******************
Han'dhumavey hurihaa vaguthuthakugaa,
Haadhahaa yaaraa loabivey,
Thedheke mithuraa haalaky miee,
Hiyyme thiya loaiybah aadhavey,
Edhi mihiyy vey vindhaa furaanain,
Dhuniyein yaaraa khaassavey,
Hithuge ummeedhey kalaa thy,
Thiya ehy'ah edhigen rovey,
Loaiybeh ma neydhen yaaru noon,
Neydhen hayaatheh yaaru noon,
Neydhey mi dhirumeh loabi neyvaa,
Loabi noon loabi noon,
Beynun mihiyy loabin nikan haasil kuran yaaraa,
Beynun mihiyy loabin nikan haasil kuran yaaraa,
Beynun mihiyy loabin nikan haasil kuran yaaraa,
Beynun mihiyy loabin nikan haasil kuran yaaraa.

Tuesday, March 28, 2017

Naagonaa - Jai


Maldivian Idol S02 Top 10 | Naagoana | Jaisha

naa goanaa kuree samasaa baa
huree hiyaaleh gaa
maa haas vefaaa


hurefaa dho athah fithaalee hey
lolah balaalee hey balah balaaa

eo oagaa maveethee
haas vaan fesheehey
ey loabivaa.............

Monday, March 20, 2017

Shamveel - Loabi E Aimina

Shamveel - Loabi E Aimina - Maldivian Idol Season 2 | Theatre Round

saadha fanaraige handhu fadha loabi e aiminaa
nooru fadha lo magey aiminaa

eki irah ekithanaa ........
eki irah ekithanaa hulhi boluga badhaluveyey

nikumelaairu hingan bovefaa undhagoovey
baskiyan edhi thibi gina bayakumedhuga zuvaabudhey

baskiyan edhi thibi gina bayakumedhuga zuvaabudhey
nooru fadha lo magey aiminaa

saadha fanaraige handhu fadha loabi e aiminaa
nooru fadha lo magey aiminaa

Tuesday, March 14, 2017

Nana vee seedhaa loabi - MaldivianIdol Elimination Night TOP11


Nana vee seedhaa loabi ( Bob / Bodube / Jai ) - MaldivianIdol Elimination Night TOP11


jaanaa hithuge ekuverikan jaanaa hithuge ekuverikan
aalaa vee saabfu roohu loabeegaa lootuvaalee

naanaa vee seedhaa loabi keetho vee lootuvaalee
naanaa vee seedhaa loabi keetho vee lootuvaalee

dhiri kekigen ishgu dheybaaru niynufurey haave ekinaar
dhiri kekigen ishgu dheybaaru dhiri nuhurey haave ekiraag

giriteekoh loabi fuh beyru giriteekoh loabi fuh beyru
dhirihuttaa hithuge nooru dhillaaleetho nivaalee

naanaa vee seedhaa loabi keetho vee lootuvaalee

aharen meyaa dhimaavee ahuren mulhin fanaavee
aharen meyaa dhimaavee ahuren mulhin fanaavee

bahaakoh loabi avee bahaakoh loabi avee
zaharun vaa ishgu theeru vihalaafaa tho haraalee

naanaa vee seedhaa loabi keetho vee lootuvaalee
naanaa vee seedhaa loabi keetho vee lootuvaaleeMonday, March 13, 2017

Dhivehi Kanbalunnge Shuoor - Faiymini Boduberu Group


Dhivehi Kanbalunnge Shuoor - Faiymini Boduberu Group

gaumu miloabi magey dhiri dhemidhaasheh edhey

foari dhemaa hiyvaru dhee kuriaruvaa gaumu vidhaa

gennan tharaggee gulhaigen ai athaaa

basbunumaa kankan ninnman baaru libey bayaka kanbalun

adhu vefaa vee mithaangaa zamaaney miee

libimi hurihaa naseebeh dhanee fahi vamun

gaumu miloabi magey dhiri dhemidhaasheh edhey


Saturday, March 11, 2017

Mooney thiee hiy edhey - Nabeel


Mooney thiee hiy edhey- Nabeel| Maldivian Idol S2 Gala Round Performance 2.


mooney thiee hiy edhey kiyaadheynee dhen keekey baa
mooney thiee hiy edhey kiyaadheynee dhen keekey baa

meehun nuvaa thaakah hingaa beyzaaru vun gaathey mithaa

mooney thiee hiy edhey kiyaadheynee dhen keekey baa

balaalaashe bune ai leveythee ladhun hunnahen heevanee ey
sirreh bunanhey mashah haadha reechchey
rakivee heyyey loa thiyamaraalee

nidheegaa ves nudheken thivaru kiyaadheynee dhen keekey baa

mooney thiee hiy edhey kiyaadheynee dhen keekey baa
mooney thiee hiy edhey kiyaadheynee dhen keekey baa

Neygi Yaaru Vakivee - Thasneem (BOB)


Neygi Yaaru Vakivee - Thasneem | Maldivian Idol S2 Gala Round Performance 2 .

neygi yaaru vakivee ..neygi yaaru vakivee

vaudhaa huvaa ekoffaa loabin ehaa ulhefaa
mulhi hiy dhineemaa loabi loabin neygi yaaru vakivee

vaudhaa huvaa ekoffaa loabin ehaa ulhefaa
mulhi hiy dhineemaa loabi loabin neygi yaaru vakivee

hoadhan kalaa edhemey dheyshey ufaakoh bunamey
vaavaru mi neygeyhey huredheyshe bunamey

hiyaalugaa kei nuvee roi dhelo faaruvee
veenuvee neygi yaaru vakivee .. neygi yaaru vakivee

vaudhaa huvaa ekoffaa loabin ehaa ulhefaa
mulhi hiy dhineemaa loabi loabin neygi yaaru vakivee

Jaadhoogaa jeheyney - Shaza


Jaadhoogaa jeheyney - Shaza | Maldivian Idol S2 Gala Round Performance 2.

 neygi vee ey.. hiy dhivaanaa
soorafenifaaa huree miathuga hifaatho kalaa

jaadhoogaa jeheyney fenifaa thibaa
thiyaee misaaley hama reethi kalaa

neygi vee ey hiy dhivaanaa
soora fenifaa hureee
mi athuga hifaatho kalaaa

loabin migothugaa thi jismah beleyney
fenifaa thi mithuraa mi vaagoi ingeyhey

bunamey gandhee moyavedhaaney
loabivaaey ekee dhivaanaa vejje aadhey kalaa

jaadhoogaa jeheyne fenifaa thibaa
thiyaee misaaley hama reethi kalaa

Ey Mirey - Farash


Ey Mirey - Farash| Maldivian Idol S2 Gala Round Performance 2

ey mirey udhaas thakun
nunidheyney vakiveema kalaa
mulhi mendhan thiya handhumain
nimenee nimenee fahe keevvehey

ey mirey udhaas thakun
nunidheyney vakiveema kalaa
mulhi mendhan thiya handhumain
nimenee nimenee fahe keevvehey

thagudheeru ingey namaee
edhuvas alun hoadhaanan
vindhaai ekee thiyanan
ivumun handhaa aavaathee

thiyashaahee fari dheathun
firumaa nulanee fahe keevvehey

ey mirey udhaas thakun
nunidheyney vakiveema kalaa
mulhi mendhan thiya handhumain
nimenee nimenee fahe keevvehey


Vocals by:

Ali Rameez (6) Amira (5) Ashfa (3) Baaree (3) Esa (1) Farhaad (2) Fazy (6) Furadhan (1) Gadir (2) Harubee (5) Hussain Ali (2) Ibrahim Rameez (1) Ilham (2) Inaya (4) Kuda Ibbe (5) Maain (2) Mahloof (2) Mandheera (1) Muaviath (3) Muhthaar (4) Mumthaz (3) Mustho (2) Raafiyath (1) Rizu (1) Sameeu (2) Shani (1) shaufa (1) Shifa (2) Shiuz (1) Sofa (2) Theyravaa (6) Thithi (1) Traphic-jam (2) Umar Zahir (2) Unoosha (7) Waddey (1) Zoona (2)

All Actors / Actresses

Afee (3) Azey (9) Azza (4) Euppe (19) Fary (4) Giyas (2) Hajja (2) Jaadhu (2) Jambu Hassan (1) Jhonny (1) Kashish (1) Kuda Waleedha (1) Looppe (5) maliku mohamed (1) Manik (3) Mariyam Nisha (2) Mua (1) Naakko (3) Nimal (2) Niuma (11) Public Awareness Songs (2) Ravi (7) Rishmy (10) Seazan (10) Seezan (3) Sheela (9) Shiraany (6) Shiuna (pre-paid) (1) Sithu (7) Siyaadha (7)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...